Lokale bestuursorganen

De organisatie en het beheer van de politiezone staat onder leiding van het politiecollege en de politieraad. Daarnaast bepaalt de zonale veiligheidsraad het lokaal veiligheidsbeleid.

Politieraad

In meergemeentezones, zoals de politiezone BODUKAP, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgevoerd door de politieraad. (art. 11, eerste lid, WGP)

Samenstelling politieraad

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad. De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. (art. 12, WGP)

De politieraad van onze politiezone is bijgevolg als volgt samengesteld:

 • 4 burgemeesters (van rechtswege)
 • 4 gemeenteraadsleden van Bonheiden
 • 5 gemeenteraadsleden van Duffel
 • 5 gemeenteraadsleden van Sint-Katelijne-Waver
 • 5 gemeenteraadsleden van Putte

Politiecollege

Naar analogie met de politieraad worden in meergemeentezones de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en van de burgemeester betreffende de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps, uitgeoefend door het politiecollege. (art. 11, eerste lid, WGP)

Samenstelling politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen. Het college stelt één van zijn leden aan als voorzitter. (art. 32, WGP)

In de politiezone BODUKAP bestaat het politiecollege uit de 4 burgemeesters, de korpschef, secretaris en de bijzonder rekenplichtige.

Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg gepleegd wordt tussen de burgemeesters, Procureur des Konings, de korpschef van de politiezone BODUKAP en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigden. (art. 35, WGP)

Bovendien kan de zonale veiligheidsraad deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan zijn werkzaamheden.

De vergaderingen zijn niet openbaar en de bevoegdheden werden wettelijk vastgelegd, namelijk:

 • het bespreken en voorbereiden van het Zonaal Veiligheidsplan;
 • het bevorderen van de optimale coördinatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
 • en het evalueren van de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan.

De Zonale Veiligheidsraad is samengesteld uit:

 • de 4 burgemeesters
 • Franky De Keyzer, Procureur des Konings
 • Jean-Claude Gunst, Bestuurlijk directeur CSD Arr. Antwerpen
 • Yve Driesen, Gerechtelijke directeur FGP Arr. Antwerpen
 • Jelle Cotemans, Korpschef
 • Lies Verreet, Adviseur optimale bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en communicatie (toegevoegd lid)