Verkeer

We organiseren elke maand intensieve verkeerscontroles in de diverse gemeenten van onze politiezone.

Of u heeft er al mee te maken gehad, of u heeft ze ongetwijfeld al zien staan langs de kant van de baan. Bij de politiediensten en meer in het bijzonder bij de dienst Verkeer van onze politiezone wordt er in ieder geval alles aan gedaan om zo vaak en zo duidelijk mogelijk in het straatbeeld te verschijnen. Of die ervaring bij u een positieve of een negatieve herinnering heeft nagelaten, had u vaak zelf in de hand. Eén ding mag zeker zijn: de politie voert die verkeerscontroles niet uit om u te pesten!

Een overzicht van de wegwerkzaamheden in de politiezone Bodukap met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid vind je op de interactieve kaart "Hinder in kaart", die aangeboden wordt via de Vlaamse Overheid.

In de politiezone BODUKAP vinden heel wat evenementen plaats die de parkeermogelijkheden in bepaalde straten of de verkeersdoorstroming in en rond onze zone beïnvloeden. Via de interactieve kaart "Hinder in kaart" van de Vlaamse overheid kan je nakijken welke straten afgesloten zijn, hoe het verkeer omgeleid wordt, waar je zeker niet mag parkeren,…