Nieuws

Collega gezocht

De politiezone Bodukap is op zoek naar een gemotiveerde medewerk(st)er voor de functie van hulpkracht/arbeider.

Solliciteren kan tot en met 8 november. 

BIN SKWhttps://www.politie.be/5359/vragen/buurtinformatienetwerk-bin

Op dinsdag 8 oktober 2019 werden er in het commissariaat van de lokale politiezone Bodukap vier nieuwe BIN-charters ondertekend.

Flitsmarathon

Van 8 tot 9 oktober werd er opnieuw een nationale flitsmarathon georganiseerd. De politiezone BoDuKaP heeft hieraan deelgenomen en heeft op acht locaties in de politiezone snelheidscontroles uitgevoerd. In totaal werden er 4.675 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Hiervan waren er 90 in overtreding (1,93%), zij zullen een proces-verbaal toegestuurd krijgen.

Om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de schoolomgevingen te vergroten, werd er een actie uitgevoerd door de verkeersdienst van de politiezone BoDuKaP tijdens de maand september. Er werd aandacht besteed aan sensibilisering en er werden gerichte snelheidscontroles uitgevoerd in de schoolomgevingen. De snelheidscontroles vonden zowel plaats in de zone 30 aan scholen of in de iets ruimere omgeving waar 50 km/u is toegelaten.

Halfweg

Deze maand doen wij gerichte controles in de schoolomgevingen. De acties werden vooraf aangekondigd via de gemeentelijke magazines en onze sociale media.