Inzet bodycams voor extra bescherming en transparantie tijdens interventies

Vanaf heden zullen onze medewerkers uitgerust zijn met bodycams tijdens patrouilles en interventies. Deze kleine, draagbare camera’s worden door de inspecteurs op hun lichaam gedragen om bepaalde interventies te kunnen filmen. Met de inzet van bodycams willen we de veiligheid van zowel onze inspecteurs als de gemeenschap verbeteren en tegelijkertijd zorgen voor meer transparantie en verantwoording tijdens onze werkzaamheden.

bodycam

Hoe werken bodycams?

De opname wordt gestart wanneer de inspecteur inschat dat een situatie uit de hand dreigt te lopen. Hierbij geeft hij of zij ook duidelijk en mondeling aan dat de opname gestart wordt.

De procedure werd grondig uitgewerkt op basis van de wetgeving die bepaalt wanneer en hoe men tijdens het politiewerk beelden- en geluidsopnames met bodycams kan maken. Alle collega’s kregen hiervoor intern de nodige opleiding. De opnames kunnen gebruikt worden als bewijsstuk voor de rechtbank zowel door burgers als politiediensten. 

Voordelen van bodycams

  1. Positief effect op gedrag: Het dragen van de bodycam kan een positief effect hebben op het gedrag van betrokkenen en heeft in sommige gevallen een de-escalerende werking.
  2. Veiligheid van inspecteurs: Politiemedewerkers die een bodycam dragen, voelen zich doorgaans veiliger omdat er minder agressie en geweld tegen hen gebruikt wordt.
  3. Bewijsmateriaal: De camera kan strafbaar gedrag vastleggen dat als bewijsmateriaal kan dienen.

“Bodycams kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze medewerkers en de burger,” zegt Marc Daems, commissaris bij de politie. “Ze bieden een extra laag van bescherming en transparantie tijdens interventies.”

 

Labels