Ondersteunende diensten

De dagelijkse werking wordt ondersteund door een aantal administratieve diensten.

Het gaat om volgende administratieve diensten: 

  • Operationele steundienst & informatiebeheer: het opvolgen van het informatiebeheer, de kwaliteitscontrole van de gerechtelijke PV's en beheren van de APO-dossiers (Autonoom Politioneel Onderzoek), de opvolging van APO niet-verkeer, de opvolging van inbeslagnames en neerleggingen, de organisatie van activiteiten door de openbare orde, het vatten van operationele gegevens, aanleveren van operationele briefingtool, verzamelen en filteren van externe nuttige politionele info, ...
  • Gerechtelijk en administratief secretariaat: briefwisseling, verzenden en klasseren van processen-verbaal,... 
  • Logistiek: beheer van middelen, infrastructuur, korpsmateriaal,..  
  • ICT: onderhoud en beheer van informaticatoepassingen, beheer van het intranet,... 
  • Dienstplanning: opmaken van de dagelijkse planning aan de hand van een computerprogramma, ingeven van verloven, dienstwijzigingen,..
  • HRM: beheer van personeelsdossiers, samenwerking sociaal secretariaat (SSGPI) en RSZ, registratie van ziektes en afwezigheden,... 
  • Communicatie: staat in voor de externe en interne communicatie