Over ons

De politiezone van Heist-op-den-Berg is een ééngemeentezone die zes deelgemeenten omvat: Booischot, Hallaar, Heist-centrum, Itegem, Wiekevorst en Schriek. De waarnemend korpschef is commissaris Eva Tolleneer.

Wij voeren opdrachten uit in het kader van de zeven basisfunctionaliteiten. Binnen onze politiezone zijn er nog een aantal aanvullende diensten die ook dagelijks mee zorgen voor een veilig en leefbaar Heist-op-den-Berg. "Kwaliteitsvol politiewerk doen we in Heist samen."; zo luidt onze korpsslogan. Wij hechten belang aan het samen aanpakken van problematieken in Heist-op-den-Berg. Deze samenwerking is niet alleen intern belangrijk, maar ook externe partners zorgen voor een correcte preventieve en reactieve aanpak. 

Bovendien werken wij samen met andere lokale politiezones, en dit voornamelijk in de politieassociatie 'Tussen Nete en Dijle'. Concreet gaat het om een samenwerkingsverband tussen de politiezones Berlaar-Nijlen, Bodukap, Heist en Lier. Ook andere politiezones kunnen, net als de federale politie, rekenen op onze steun. 

 

Elke lokale politiezone voert opdrachten uit inzake zeven basisfunctionaliteiten. Het gaat om volgende kerntaken: 

  1. Interventie
  2. Lokale recherche
  3. Onthaal
  4. Openbare orde
  5. Politionele slachtofferbejegening
  6. Verkeer
  7. Wijkwerking

Meer informatie over de concrete invulling van deze taken, vind je hier.

Onze politiezone voorziet daarnaast nog in een aantal aanvullende taken, dewelke onontbeerlijjk zijn om de dagelijkse werking te garanderen. De omschrijving van deze diensten, vind je hier.

 

Naast de zeven basisfunctionaliteiten en de aanvullende diensten, beschikt onze politiezone over multidisciplinaire teams die op verschillende gebieden ingeschakeld kunnen worden.

De leden van deze diensten maken deel uit van deze teams voor het uitvoeren van een specifieke taak. De teams worden multidisciplinair samengesteld met korpsleden afkomstig uit de verschillende diensten van het korps.

Wij voorzien in volgende multidisciplinaire teams: