Openbare orde

De handhaving van de openbare orde bestaat in het vrijwaren en herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid op het vlak van:

- evenementen (betogingen, voetbalwedstrijden, lokale evenementen,...);

- verkeersaangelegenheden;

- milieuproblematieken.

Openbare orde Heist

Alle lokale activiteiten worden in samenspraak met externe partners (brandweer, scholen, gemeente,…) voorbereid met het oog op een vlot verloop. Daarnaast kan beroep worden gedaan op de patrouillehondengeleider en/of het fietsteam.