Onthaal

Het onthaal is het centraal aanspreekpunt voor burgers die zich fysiek of telefonisch tot de politiedienst wenden. De onthaalmedewerker biedt een onmiddellijk antwoord op de vraag, of kan doorverwijzen naar een andere dienst. 

onthaal

Het onthaal staat onder toezicht van de wachtofficier met permanentie. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten kunnen bij de wachtofficier worden aangekaart. 

De onthaalmedewerkers hebben volgende taken: 

  • correct opvangen van publiek
  • verstrekken van informatie of doorverwijzing
  • verstrekken van formulieren (bijvoorbeeld vakantietoezicht)
  • noteren van klachten en aangiften (voornamelijk aangiften van verlies/diefstal van officiële documenten)

Bovendien zijn zij belast met celbewaking van aangehouden personen en de afhandeling van administratieve stukken (deurwaardersexploten, dagvaardingen, minnelijke schikkingen,...). Tenslotte registreren zij de gevonden voorwerpen.