Laatste nieuws

Op 18 december 2018 werden door de korpschef, de burgemeester en de schepenen in de raadszaal van het gemeentehuis eretekens uitgedeeld aan enkele (oud)-personeelsleden. Er werden eretekens uitgereikt in de nationale orden. Tevens werden enkele burgerlijke medailles uitgereikt.