Gerechtelijke zuil

De gerechtelijke zuil vervult allerhande opdrachten van gerechtelijke aard. Zij voeren onderzoeken naar geweldsdelicten, zedenzaken, inbraken, drugs... Zij ontvangen hun opdrachten van de Onderzoeksrechter en de Procureur des Konings. Door middel van doorgedreven onderzoek, trachten zij misdrijven op te helderen. 

Recherche Heist

Om aan de noden van de bevolking te voldoen, voorziet de gerechtelijke zuil in een permanentieregeling. De gerechtelijke zuil is onderverdeeld in drie teams die elk hun specialisatie hebben: een gerechtelijk team, een team milieu en een team jeugd & gezin.  

Zij verzamelen gerechtelijke informatie en geven deze door aan de collega's op het terrein. De gerechtelijke zuil staat ook in voor de informele uitwisseling naar de diensten van de federale politie.

Het team jeugd & gezin behandelt verontrustende situaties (VOS). Deze materie wordt hoofdzakelijk opgevolgd door de twee maatschappelijk assistenten die deel uitmaken van de dienst. Ook als misdrijf omschreven feiten (MOF) worden in hoofdzaak door het team jeugd & gezin behandeld.

Het team milieu werkt in milieu- en stedenbouwdossiers en beheert strafrechtelijke dossiers. Deze medewerkers vormen de brug tussen het gemeentebestuur en de lokale politie. Hier worden zowel stedenbouwkundige en ernstige gerechtelijke milieudossiers afgehandeld. Er wordt eveneens gewerkt rond overlast, bijvoorbeeld sluikstorten, hondenpoep,...