Zonaal Veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is een meerjarig plan waarin de prioriteiten van onze politiezone voor de komende jaren vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad. De Zonale Veiligheidsraad is bevoegd voor het voorbereiden, het opvolgen en het evalueren van het Zonaal Veiligheidsplan. 

 

​​​​​​​Prioriteiten voor onze politiezone in 2020 – 2025

Veiligheid en leefbaarheid – externe prioriteiten

  • Drugsmisdrijven
  • Verkeersveiligheid
  • Intrafamiliaal geweld
  • Zedenmisdrijven
  • Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (geweldsdelicten op openbare plaatsen)

​​​​​​Optimale bedrijfsvoering – interne prioriteiten

  • Transparante communicatie
  • Technologie en innovatie
  • Welzijn op het werk (waaronder integriteit)