Politionele slachtofferbejegening

De dienst slachtofferbejegening verzekert bijstand in tal van crisissituaties die een traumatische impact kunnen hebben. De medewerkers bieden bijstand en eerste opvang aan slachtoffers of nabestaanden van onder meer moord, zelfdoding en ongevallen. Ook in het kader van homejacking, hold-up, zware woningbranden, zedenfeiten en onrustwekkende verdwijning kan crisisopvang geboden worden. Deze medewerkers worden ook ingezet voor het uitvoeren van slechtnieuwsmeldingen.

Slachtofferbejegening Heist

In samenwerking met de politiezones Bodukap, Lier en Berlaar-Nijlen wordt in een permanentiesysteem voorzien. Hierdoor is er steeds een slachtofferbejegenaar beschikbaar om dringende zorg te bieden aan slachtoffers in de vier politiezones.

De opdracht van deze dienst is het verzekeren van een kortstondige eerste opvang. Indien verdere begeleiding gewenst is, verwijst men door naar een meer gespecialiseerde dienst.