Team diefstalpreventie

Dit team verleent indien nodig diefstalpreventief advies. Concreet betekent dit dat de leden van de cel diefstalpreventie slachtoffers contacteren na een (poging tot) inbraak en advies op maat verlenen op het vlak van inbraakpreventie en eventueel een doorverwijzing naar slachtofferhulp. Bovendien verstrekken zij adviezen aan particulieren, verenigingen of instellingen die hierom vragen.

 

 

Inbraak