Managementteam

Het managementteam wordt gevormd door de korpschef, commissarissen en adviseurs. 

Het managementteam voorziet in de coördinatie van de verschillende diensten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Verder waarborgen zij de kwaliteit van de organisatie, de eenheid in de werking, de werking van verschillende diensten en de specifieke teams, alsook de interne communicatie en relaties.

Korpsleden kunnen specifiek aangeduid worden met het beheer van één of meerdere opdrachten op beleidsniveau en fungeren dan als portefeuillehouder. Er wordt wekelijks vergaderd door het managementteam.