Hondengeleider

Onze zone beschikt over een patrouillehondengeleider die een directe bijdrage levert aan de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid voor de burgers. De patrouillehond wordt voornamelijk ingezet voor algemeen toezicht bij fuiven, nachtelijke controles van voertuigen, tussenkomsten bij vechtpartijen, opsporingen en bij onderschepping en bewaking van verdachte personen.

hond

De patrouillehond heeft ook een preventieve taak inzake aanwezigheid bij grotere volkstoelopen, vandalisme, diefstallen en druggebruik en biedt in een aantal gevallen ondersteuning aan de wijkwerking en interventieploegen.