Team geweldsbeheersing

Geweldbeheersing houdt het aangepast, wettelijk gebruik van het geweld in moeilijke en onverwachte situaties in. Hierbij moet het politieoptreden maatschappelijke aanvaard zijn. Permanente vorming en bijscholing is dan ook onontbeerlijk. Er wordt naar gestreefd om fysiek geweld enkel te gebruiken als alle andere middelen zijn uitgeput. Onze politiezone beschikt over zes opgeleide monitoren die zich in deze materie hebben verdiept en ze overdragen aan de andere politieambtenaren. 

 

 

Geweldsbeheersing Heist