Fietsteam

Het fietsteam wordt ingezet voor begeleidingen, patrouilleopdrachten en ter ondersteuning van andere opdrachten. Het fietsteam wordt eveneens ingeschakeld bij culturele of sportieve evenementen. Daarnaast worden de middelbare scholen van Heist-op-den-Berg bezocht voor een uiteenzetting inzake het jongeren proces-verbaal en vinden verplichte verkeerslessen plaats op het politiecommissariaat.  

Fietsteam Heist

Het takenpakket van het fietsteam wordt afgestemd op de noden van de bevolking en gaat van fietsbegeleiding van scholen tot het begeleiden van stoeten en processies. Bovendien voeren zij kleinschalige verkeerscontroles uit en doen ze gerichte acties op de lokale speelpleinen of markten. Er worden patrouilles gereden op inbraakgevoelige plaatsen, speelpleinen en andere plaatsen die met een dienstvoertuig moeilijk te bereiken zijn. Eén van de uitgangspunten is: "Waar de jeugd samen komt wil het fietsteam aanwezig zijn!"