Veiligheidsmonitor 2024

Dit voorjaar neemt de Heistse politie deel aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een belangrijke enquête waarin inwoners worden bevraagd over verschillende veiligheidsthema's. Via deze vragenlijst willen we inzicht krijgen in je gevoel van veiligheid, buurtproblemen, eventuele slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Veiligheidsmonitor

Waarom deelnemen? De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid in Heist-op-den-Berg. Jouw medewerking helpt ons om de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente verder te verbeteren.

Hoe werkt het?

  • Verspreiding: De vragenlijsten worden vanaf half mei 2024 verspreid. Als je geselecteerd bent, ontvang je de enquête in je brievenbus.
  • Invullen: Je kunt de vragenlijst eenvoudig online invullen. Later krijg je ook een herinneringsbrief met een vragenlijst op papier. De voorkeur gaat uit naar het online invullen van de enquête. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.
  • Resultaten: De resultaten van de enquête worden in het eerste semester van 2025 verwacht.
     

Doe mee! Aan de inwoners die een vragenlijst ontvangen, vragen we om de nodige tijd te nemen om de vragen te beantwoorden. Jouw deelname is van groot belang.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Samen werken we aan een veilig en leefbaar Heist-op-den-Berg.

Labels