Fakkelverbranding door Fluxys in Oud-Turnhout

Fluxys Belgium, de beheerder van de hogedrukleidingen voor gasvervoer in België, laat weten dat er onderhoudswerken met fakkelverbranding zullen doorgaan in onze politiezone. De gasvervoerinstallatie in Oud-Turnhout krijgt binnenkort zulk onderhoud. Bij een 'fakkelverbranding' zijn de vlammen vaak vanop grote afstand zichtbaar. Deze werkwijze verloopt volledig gecontroleerd, veroorzaakt geen bijkomende risico's of geluidshinder. 

Foto Fluxys

Onderhoudswerken met fakkelverbranding

Fluxys beheert de gasinfrastructuur in ons land en voert regelmatig onderhoud uit aan de installaties. Om dat veilig te doen, halen ze soms overtollig aardgas uit de leidingen. Dat gas verbranden ze met een fakkel. Deze geplande en gecontroleerde werkwijze wordt gekozen om geen methaan in de atmosfeer te laten ontsnappen en zo de impact op het klimaat te beperken. De fakkelverbranding is een operatie die uitgevoerd wordt door ervaren personeel die in het verleden al regelmatig plaatsvond maar waarvan de frequentie nu zal toenemen.

Informatiecampagne

Er bestaat geen lange termijnplanning voor deze onderhoudswerken, dus kan er niet verwittigd worden bij elke fakkelverbranding. De buurtbewoners in een straal van 250 meter rond de installaties van Fluxys ontvangen jaarlijks een brief om hen te informeren. Andere inwoners kunnen terecht op de informatiepagina van Fluxys.

Meer info

Fakkelverbranding (fluxys.com) 

Labels