Algemeen

Twee pijlers

De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De andere pijler is de Federale Politie.

 

Bindingen

Deze niveaus, Federaal en Lokaal, zijn autonoom en zijn afhankelijk van verschillende overheden maar er bestaan bindingen tussen beide : wederzijdse ondersteuning, structurele detacheringen, mobiliteit van personeel, aanwerving en gezamenlijke opleidingen.