Wat bij een verkeersongeval

Verkeersongeval stoffelijke schade

 • Beide partijen komen overeen wat betreft het ongeval
 • Hier is geen tussenkomst van een politiedienst vereist en de verzekeringspapieren van de tegenpartij zijn in orde. U tekent de stand van de voertuigen af op het wegdek en u probeert de voertuigen zo veilig mogelijk te parkeren. Nadat dit is gebeurd vult u samen het Europees Aanrijdingsformulier in.
 • Na het invullen van de aanrijdingsformulieren bezorgt u dit zo snel mogelijk bij uw verzekeringsagent die een schadedossier zal opstellen en dit zal indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Verkeersongeval stoffelijke schade met betwisting

 • Beide partijen komen niet overeen wat betreft het ongeval of de boorddocumenten van het voertuig zijn niet in orde.
 • U verwittigt de politiedienst (101).
 • U tekent de voertuigen af op het wegdek en als de voertuigen nog rijvaardig zijn, verplaats u deze en stelt ze veilig op. U wacht de komst van de politie af.
 • De politie zal eerst proberen te bemiddelen en samen de aanrijdingsformulieren invullen. Het invullen van de Europese aanrijdingsformulieren zal het administratief proces sneller laten afhandelen.
 • Indien de beide partijen na bemiddeling van de politie nog niet overeenkomen zal er een proces-verbaal opgesteld worden van het ongeval en zal dit overgemaakt worden aan de Politierechtbank. Deze zal dan later beslissen wat er met het proces-verbaal gebeurt.

Verkeersongeval met lichamelijk letsel

 • U laat de voertuigen ter plaatse staan. Zorg voor uw eigen veiligheid en ga na of u hulp kan verlenen aan gewonden.
 • U verwittigt onmiddellijk de politie (101). Deze zal een patrouille ter plaatse sturen en eventueel een ziekenwagen.
 • De politie zal de vaststellingen en de verklaringen van de partijen in verband met het ongeval vastleggen in een proces-verbaal.