Verkeersboete

Bepaalde verkeersinbreuken kunnen door de politie via de procedure onmiddellijke inning afgehandeld worden. De onmiddellijke inning wordt gestuurd naar de overtreder, of wanneer deze niet gekend is, naar de eigenaar van het voertuig. De onmiddellijke inning vermeldt het te betalen bedrag. Je kan alle tarieven raadplegen op www.wegcode.be

Akkoord met de voorgestelde boete?

U hebt de keuze om het voorgesteld bedrag te betalen:

  • Ofwel via de website www.justonweb.be/fines/
  • Of via overschrijving op rekeningnummer BE34-6792-0026-2590. Vergeet de gestructureerde mededeling niet te vermelden. Deze vindt u in de begeleidende brief die met het document onmiddellijke inning mee overgemaakt werd.
  • Of u kan betalen via de bank-app op uw smartphone. U dient dan de QR-code te scannen welke u op de begeleidende brief die met het document onmiddellijke inning meegestuurd werd kan terugvinden.

U kan enkel elektronisch betalen, niet met contant geld of met een cheque.

Een uitzondering hierop geldt voor de mensen die geen vast adres in België hebben. Zij kunnen rechtstreeks in cash betalen aan de vaststellende agenten. Deze dienen hiervoor een ontvangstbewijs af te leveren, in de vorm van een groen blad uit het boekje ‘Inning en consignatie.’

Wat als u niet of te laat betaalt?

  1. Dan riskeert u een 30% hogere boete, doordat de onmiddellijke inning in een ‘minnelijke schikking’ omgezet wordt;
  2. Wanneer u de minnelijke schikking nog steeds niet betaalt, dan krijgt u een ‘bevel tot betaling’, waarvan het bedrag nog eens 35% hoger wordt.

Hoe betwist u de verkeersboete?

Op de begeleidende brief die met het document onmiddellijke inning meegestuurd wordt, vindt u het proces-verbaal nummer en een toegangscode. Surf naar www.justonweb.be/fines/ en vul deze twee codes in. U krijgt toegang tot twee types betwistingsformulieren.

Hebt u geen internet, of ondervind je een probleem om aan het betwistingsformulier te geraken, neem dan contact op met de helpdesk op telefoonnummer +32 (0)2 278 55 60.

Was u niet degene die de verkeersinbreuk beging?

  • Vul het betwistingsformulier in;
  • Vermeld op het formulier de gegevens van de persoon die de inbreuk beging.

Bent u niet akkoord met de vaststellingen van de politie of met de hoogte van het te betalen bedrag? Ga naar www.justonweb.be/fines/ en vul het betwistingsformulier online in;

Print het betwistingsformulier af, onderteken het en stuur het per post op naar de dienst verkeersboeten, postbus 30046 te 1000 Brussel.

U kan het betwistingsformulier niet via e-mail opsturen, u kan het ook niet bij de politie gaan afgeven.

Een parketmagistraat zal het ingevuld betwistingsformulier lezen. Indien hij de betwisting niet aanvaardt riskeer je een hogere boete of kan je voor de politierechtbank gedagvaard worden.

Vergeten te betalen?

Voor een niet-betaalde onmiddellijke inning wordt één maal een herinnering gestuurd. Voor een minnelijke schikking of een bevel tot betaling worden geen herinneringen gestuurd.

Teveel betaald?

Heb je teveel betaald of betaalde je een boete per vergissing tweemaal?

Neem contact op met de helpdesk op telefoonnummer +32 (0)2 278 55 60.

Het heeft geen zin om hiervoor naar de politie te bellen. Zij kunnen u hier niet mee helpen.

Hebt u een vraag?

Hebt u een vraag over de boete of over hoe u die betaalt of betwist? Of hebt u een andere vraag in verband met verkeersboetes? Bel de helpdesk op telefoonnummer +32 (0)2 278 55 60.