Mogelijkheden

'In dit werk kom je met zoveel verschillende mensen in contact. Van drugsgebruikers tot de directeur van een grote fabriek. Daar moet je op gepaste wijze mee kunnen omgaan. Wanneer ik met minder leuke incidenten op straat in aanraking kom, die me echt raken, merkt mijn vrouw dat onmiddellijk. Ze toont begrip en heeft een luisterend oor. Maar ook op het werk kan ik in moeilijke momenten rekenen op maatschappelijk assistenten, die een speciale opleiding hebben gevolgd om de eigen medewerkers op te vangen.'

 

Problemen voorkomen.

Daar ga je voor ! Als politieambtenaar in de Lokale Politie hou je je bijna uitsluitend bezig met de basispolitiezorg, zeg maar het dagdagelijkse politiewerk in je onmiddellijke buurt. Tijdens je werk ontdek je dikwijls gevaarlijke en onveilige situaties. Denk maar aan het verkeer, aan drugsproblemen, ... Je zoekt de oorzaken van het probleem en probeert er samen met anderen creatieve oplossingen voor te vinden. Je probeert tijdig te waarschuwen en raad te geven.

 

Bijstand verlenen

Regelmatig rijden de politieambtenaren in opdracht van de centrale meldkamer naar plaatsen waar de bevolking hun bijstand vraagt. Dat kan een eenvoudig klusje zijn zoals een klacht over zwerfvuil op straat, een verkeerd geparkeerde auto, ... Soms moet echter snel op een ernstige melding gereageerd worden. Een zwaar verkeersongeval met gewonden, een steekpartij, een inbraak, een overval, ... allemaal gebeurtenissen waarbij de Politie snel ter plaatse moet zijn om te helpen en desnoods de gemoederen te bedaren. 

 

Horen, zien, maar ook spreken

Voor elke politieambtenaar is het van belang een goed contact met de bevolking te onderhouden. Dit wil vooral zeggen dat zij of hij luistert naar de mensen, dat elk probleem aandacht krijgt. Met geweld zijn nog niet veel problemen echt opgelost. De oren en de mond van een politieambtenaar zijn de belangrijkste wapens, niet de matrak of het pistool. Je krijgt heel veel informatie tijdens je contacten. Dikwijls zoekt het gerecht naar ontbrekende stukjes in een puzzel om een misdrijf op te lossen. Jouw informatie kan helpen om belangrijke drugsdealers, autodieven, inbrekers, ... achter de tralies te krijgen.

 

Problemen oplossen in de geest van de wet

Voor een groot deel bepalen politiemensen zelf op welke manier zij een probleem aanpakken. In de meeste gevallen handelen zij beter naar de geest van de wet dan naar de letter van de wet. De uitdaging is tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle betrokkenen in een conflictsituatie. Het gaat beslist niet om het uitdelen van zoveel mogelijk bekeuringen, hoewel misdrijven natuurlijk moeten worden geverbaliseerd. 

 

De Lokale Politie staat niet alleen

De Lokale Politie staat in haar taak niet alleen. Er zijn heel wat andere partners. Zij vullen de mogelijkheden van de Lokale Politie in haar dienstverlening aan. Zo werkt de Lokale Politie geregeld samen met de brandweer, ambulancediensten en sociale diensten. Er wordt bijvoorbeeld een opvangtehuis gezocht als iemand dakloos is geworden. Slachtoffers van misdrijven worden dikwijls doorverwezen naar gespecialiseerde centra voor slachtofferhulp.

 

Afwisselend en boeiend, maar ook administratief werk.

Behalve de taken die je buiten uitvoert, moet je niet vergeten dat er 'binnen' ook nog werk te doen is: rapporteren, afhandelen, proces-verbaal opstellen, opdrachten voorbereiden,... Ook het administratief werk moet zorgvuldig gebeuren en dit in het belang van alle betrokken partijen. 

 

Soms zelf op onderzoek

Bij een diefstal, een inbraak of vandalisme bijvoorbeeld neemt de politieambtenaar op de plaats van het misdrijf of in het politiekantoor de aangifte op. De onderzoeken naar meer lokaal gebonden misdrijven worden vaak zelf door de Lokale Politie afgehandeld, onder leiding van het parket. Bij meer ingewikkelde of bovenlokale misdrijven, die per definitie meer tijd kosten en een grotere specialiteit vereisen, worden de leden van de Gerechtelijke Zuil van de Federale Politie ingeschakeld.

 

Wat is een politiekantoor? ... en hoe geraak je er?

De Lokale Politie zorgt voor een 24-uren permanentie. Dit gebeurt in politiezones die uit één of meerdere politiekantoren of -posten bestaan. Het Belgische grondgebied is onderverdeeld in 196 politiezones. Soms werken er slechts enkele politieambtenaren in een politiekantoor. In een grote stad telt een politiekantoor soms meer dan 100 vrouwen en mannen. Na hun opleiding gaan sommigen eerst een tijdje naar de Algemene Reserve in Brussel voordat ze naar een politiekantoor gaan. Anderen kunnen onmiddellijk naar een politiezone. Voor zover er vacatures zijn, kan je je kandidaat stellen voor een politiezone die je zelf kiest.