Laatste nieuws

In de gemeente Westerlo werden in Gooreinde en Overwijs enige tijd geleden fietssuggestiestroken en vaste snelheidsinformatieborden geplaatst. Deze maatregelen werden genomen om het verkeer in deze straten veiliger te maken omdat uit metingen bleek dat de maximum snelheid van 50 km/uur niet altijd werd gerespecteerd. De bedoeling is dan ook om alle weggebruikers te sensibiliseren voor een veiliger verkeer waarbij iedereen respect heeft voor iedereen.
Om de snelheidshandhaving kracht bij te zetten zal de Politie Zuiderkempen gedurende de komende maanden intensieve snelheidscontrole uitvoeren in deze straten al dan niet met onderschepping. 
De politie benadrukt dat buiten deze geplande controles er uiteraard ook controles zullen plaatsvinden in andere straten in de Politiezone.