Bijzonder rekenplichtige

Sinds 1 september 2020 is mevr. Wendy Peetermans de bijzonder rekenplichtige van onze politiezone. De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van de politiezone, de ontvangsten van de politiezone en zorgt voor de uitbetaling van de wedden van het personeel van de politiezone en voor de betaling van de facturen voor de geleverde goederen en diensten. Zij waakt hierbij over de regelmatigheid en de wettelijkheid van de betalingen. Zij is tevens belast met het houden van de boekhouding van de politiezone, zij stelt samen met de korpschef de begroting op en maakt na afloop van het dienstjaar, de jaarrekening op. De bijzondere rekenplichtige rapporteert aan het politiecollege en geeft advies over alle aspecten die betrekking hebben op de financiën van de politiezone.