Politieraad

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.De 3 burgemeesters van de gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad, de voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad.De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun bevolkingscijfers.Samenstelling van de politieraad in de zone Zuiderkempen:

 • Peter Keymeulen - Burgemeester Herselt (voorzitter)
 • Geert Daems - Burgemeester Hulshout 
 • Guy Van Hirtum - Burgemeester Westerlo
 • Milo Anthonis - raadslid, gemeente Herselt (MMM)
 • Gerda Battel - raadslid, gemeente Herselt (CD&V)
 • Frans De Cock - raadslid, gemeente Westerlo (Open & Positief Wlo)
 • Iris De Wever - raadslid, gemeente Westerlo (N-VA)
 • Marc Gouwkens - raadslid, gemeente Westerlo (GROEN)
 • Rigo Huyskens - raadslid, gemeente Hulshout (CD&V)
 • Stefan Korthout - raadslid, gemeente Herselt (N-VA)
 • Karolien Laeremans - raadslid, gemeente Hulshout (CD&V)
 • Maria Leirs - raadslid, gemeente Herselt (CD&V)
 • Marleen Nevelsteen - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Tim Tubbax - raadslid, gemeente Herselt (N-VA)
 • Winny Van Calster - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Giel Van den Broeck - raadslid, gemeente Westerlo (N-VA)
 • Gust Van den Bruel - raadslid, gemeente Hulshout (N-VA)
 • Maurice Van Hemelen - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Harri Verbraecken - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Kurt Winkelmans - raadslid, gemeente Hulshout (N-VA)De agenda en bijhorende stukken worden ten minste 7 werkdagen voor de dag van de vergadering aan de leden bezorgd.De bevoegdheden van de politieraad omvatten o.a. :

 • Goedkeuring jaarlijkse begroting
 • Goedkeuring uitgaven politiezone
 • Bepalen personeelsformatie van zowel operationeel als administratief en logistiek

  korps, rekening houdend met de door de Koning bepaalde minimumnormen
 • Goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, 

  pensioendossiers, loopbaanonderbreking,…
 • Benoeming zonale secretaris en bijzondere rekenplichtige
 • Voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning, samenstelling selectiecommissie korpschef