Politieraad

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De 3 burgemeesters van de gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad, de voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun bevolkingscijfers.

Samenstelling van de politieraad in de zone Zuiderkempen:

 • Guy Van Hirtum - Burgemeester Westerlo (voorzitter)
 • Peter Keymeulen - Burgemeester Herselt
 • Geert Daems - Burgemeester Hulshout 
 • Milo Anthonis - raadslid, gemeente Herselt (MMM)
 • Frans De Cock - raadslid, gemeente Westerlo (Open & Positief Wlo)
 • Iris De Wever - raadslid, gemeente Westerlo (N-VA)
 • Rigo Huyskens - raadslid, gemeente Hulshout (CD&V)
 • Karolien Laeremans - raadslid, gemeente Hulshout (CD&V)
 • Maria Leirs - raadslid, gemeente Herselt (CD&V)
 • Marie Michiels - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Marleen Nevelsteen - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Stefan Korthout - raadslid, gemeente Herselt (N-VA)
 • Tim Tubbax - raadslid, gemeente Herselt (N-VA)
 • Winny Van Calster - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Giel Van den Broeck - raadslid, gemeente Westerlo (N-VA)
 • Gust Van den Bruel - raadslid, gemeente Hulshout (N-VA)
 • Maurice Van Hemelen - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Christiane Van Thielen - raadslid, gemeente Herselt (CD&V)
 • Harri Verbraecken - raadslid, gemeente Westerlo (CD&V)
 • Kurt Winkelmans - raadslid, gemeente Hulshout (N-VA)

De agenda en bijhorende stukken worden ten minste 7 werkdagen voor de dag van de vergadering aan de leden bezorgd.

De bevoegdheden van de politieraad omvatten o.a. :

 • Goedkeuring jaarlijkse begroting
 • Goedkeuring uitgaven politiezone
 • Bepalen personeelsformatie van zowel operationeel als administratief en logistiek
  korps, rekening houdend met de door de Koning bepaalde minimumnormen
 • Goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, 
  pensioendossiers, loopbaanonderbreking,…
 • Benoeming zonale secretaris en bijzondere rekenplichtige
 • Voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning, samenstelling selectiecommissie korpschef