Nieuws

*

Ondanks het feit dat de woninginbraken in de politiezone Zuiderkempen jaar na jaar dalen, blijft uw lokale politie investeren in preventie en proactief optreden ter voorkoming.
Iedere woninginbraak is er immers 1 teveel! Niet zelden blijven slachtoffers getraumatiseerd en verweesd achter. Wat nu?

De federale overheid voerde een nieuwe amnestieperiode in voor vergunningsplichtige vuurwapens, laders en munitie. Deze periode was gestart op 01/03/2018 en zal eindigen op 31/12/2018.

Naar aanleiding van een onderzoek rond rondhangende jongeren aan het gemeentehuis van Westerlo deed de lokale politie Zuiderkempen op vrijdag 12 oktober 2018 een inval in Zoerle-dorp (Westerlo) en dit met bijstand van een drughondenteam.

De politieraad zal samenkomen op 24 oktober 2018 om 20:00 uur in het Veiligheidscentrum De Marly, de Merodedreef 15, 2260 Westerlo.

Voltijds, contract bepaalde duur van 24 maanden (met werfreserve van 3 jaar). U fungeert als aanspreekpunt voor ICT-gerelateerde vragen in het werkingsgebied van politie Zuiderkempen. U verzekert en bewaakt de continuïteit van het dagelijks beheer en onderhoud van de operationele informatica-infrastructuur. Technische evoluties volgt u op. Werkt u graag zowel zelfstandig als in teamverband en bent u flexibel, dan bent u de geschikte kandidaat.