Nieuws

Vanaf 8 mei 2021 treedt het zogenaamde buitenpakket in werking waarbij we ons moeten houden aan onderstaande maatregelen. De politie Zuiderkempen zal zoals voorheen toezien op de naleving van de coronamaatregelen.

voltijds, contract bepaalde duur van 12 maanden in aanloop naar een mogelijke statutaire betrekking (met wervingsreserve van 2 jaar)

U zal als assistent onthaal/verkeer/verzending mee instaan voor allerhande administratieve taken zoals het verwerken van briefwisseling, het onthaal van bezoekers, het verwerken van gegevens i.v.m. de flitscamera’s,… Als assistent maakt u deel uit van een dynamisch team dat meewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid op het grondgebied van de politiezone.

Burgers vragen zich soms af of ze wel een echte verkeersboete hebben ontvangen, zeker wanneer het gaat om een ‘bevel tot betalen’.

Wat is een bevel tot betalen?
Het bevel tot betalen vormt de laatste stap in de fase van de vrijwillige inning.
Betaalt u als overtreder het bevel tot betalen niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Gaat het over een Belgische overtreder, dan kan het dossier overgemaakt worden aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën voor een gedwongen invordering. Indien het gaat om een Europese overtreder, wordt de verantwoordelijkheid voor de inning van de boete overgedragen aan de lidstaat via een Europees certificaat.

voltijds, contract bepaalde duur van 12 maanden in aanloop naar een mogelijke statutaire betrekking

U fungeert als slachtofferbejegenaar in het werkingsgebied van de politie Zuiderkempen. Bovendien behartigt u veel psychosociale dossiers in het kader van gezins- en jeugdproblematieken, en maakt u ook deel uit van het team jeugd en gezin van de politie Zuiderkempen. Het is een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten. Werkt u graag in teamverband, bent u empathisch en flexibel, dan bent u de geschikte kandidaat.

Als gevolg van de Europese privacywetgeving (GDPR) worden vanaf 01 mei 2021 alle contactgegevens, aanwezig op de chip van honden of katten, automatisch anoniem. Dit maakt het voor onder meer de politie moeilijker om de eigenaar van een verloren huisdier terug te vinden.