Nieuws

De lokale politie Zuiderkempen is tijdens deze wintermaanden bijzonder op zijn hoede voor inbrekers die actief zijn op haar grondgebied. Zij zet daarom ook extra manschappen in die extra patrouilleren en onderzoeksdaden verrichten.

voltijds, contract bepaalde duur van 12 maanden in aanloop naar een statutaire betrekking (met wervingsreserve van 24 maanden)

U fungeert als aanspreekpunt voor verkeersgerelateerde vragen in het werkingsgebied van politie Zuiderkempen. U heeft een belangrijke adviesfunctie zowel intern de politiezone als extern met de partners van de politie (gemeentebesturen, burger, aannemers,…). Als verkeerskundige maakt u deel uit van een dynamisch team dat meewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid op het grondgebied van de politiezone.

Oprechte liefde of bedrog?

Help vriendschapsfraude mee voorkomen.

Met het ingaan van het winteruur – einde oktober – is een inbraakgevoelige periode aangebroken. De vrijdag- en zaterdagavond zijn extra ‘inbraakgevoelig’.
Inbrekers zijn vooral op zoek naar huizen die er in de avonduren verlaten bij liggen. Het ontbreken van licht in een woning tijdens de avonduren is het sein voor de inbrekers dat ze er aan de slag kunnen gaan zonder gestoord te worden. 

De politieraad zal samenkomen op 12 december 2018 om 20:00 uur in het Veiligheidscentrum De Marly, de Merodedreef 15, 2260 Westerlo.