Alcohol en drugs in het verkeer

Ademtest/Ademanalyse

Iedere bestuurder die aan een ademtest wordt onderworpen heeft het recht om een uitstel van 15 minuten te vragen. Het is verstandig om van dat recht gebruik te maken als je kort voor de test nog alcohol gedronken hebt.

Je mag de test echter niet weigeren; doe je dat toch, dan word je automatisch als 'positief' beschouwd.

De uitslag van de ademtest kan zijn:

S (safe)

Het alcoholgehalte is kleiner dan het wettelijk toegelaten maximum. (< 0,22 mg/liter). Je mag doorrijden.

A (alarm)

Het resultaat is positief, dat wil zeggen dat het alcoholgehalte hoger is of gelijk aan 0,22 mg/liter maar lager dan 0,35 mg/liter.

Je rijbewijs wordt voor 3 uur ingehouden door de politie.

P (positief)

Het resultaat is positief, dat wil zeggen dat het alcoholgehalte hoger is of gelijk aan 0,35 mg/liter. Na een positieve ademtest wordt er een ademanalyse gedaan om de hoeveelheid alcohol in de uitgeademde lucht te meten.

Tussen 0,35 mg/liter en 0,65 mg/liter wordt je rijbewijs voor 6 uur ingehouden door de politie. Vooraleer u uw rijbewijs terugkrijgt, zal je een negatieve ademtest moeten afleggen. Als deze test niet negatief is, volgt er opnieuw een rijverbod in functie van het vastgesteld alcoholgehalte.

Vanaf 0,65 mg/liter kan je rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Het spreekt voor zich dat je geen voertuig mag besturen tijdens deze inhouding of intrekking!

WODCA-actie

WODCA staat voor WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken. De actie is in mei 1994 ontstaan in de provincie Antwerpen, onder impuls van provinciegouverneur Camille Paulus.

Zij heeft tot doel de vele weekendongevallen - dikwijls met jonge slachtoffers - een halt toe te roepen.

Dit zowel door intensieve en gecoördineerde controles - gemiddeld 140 politiemensen zijn elk weekend op de been - als door sensibiliserende en verkeerseducatieve initiatieven.

Ongetwijfeld heb je al van Bob gehoord. Bob is degene die niet drinkt als hij rijdt. Dat maakt Bob tot held van elk feest, want hij brengt zijn vrienden steeds veilig thuis. Kortom: het is feest als Bob rijdt!