Controles

Snelheidscontroles

Overdreven snelheid en/of onaangepaste snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Onze zone heeft zich tot doel gesteld om het aantal ongevallen met lichamelijk letsel te doen dalen.

De controles worden zowel dag als nacht en in week als weekend uitgevoerd. In de lijst van de controleplaatsen kunnen onder bepaalde omstandigheden plaatsen bijkomen of wegvallen.

Hoe gaan wij te werk bij klachten bewoners ?

 1. Met een anoniem verkeersanalysetoestel (VAT) kunnen wij perfect meten :
  - wordt er te snel gereden ?
  - zo ja, wanneer wordt er te snel gereden, hoeveel rijden er te snel ...
 2. Indien er een snelheidsprobleem is plaatsen wij een snelheidsinformatiebord (SIB) welk de gereden snelheid of het bericht 'U rijdt te snel' weergeeft.
 3. Daarna volgen er snelheidscontroles.

Resultaten snelheidscontroles

Alcohol en drugs in het verkeer

WODCA (Weekendongevallen door controles aanpakken)

WODCA staat voor WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken. De actie is in mei 1994 ontstaan in de provincie Antwerpen, onder impuls van provinciegouverneur Camille Paulus.
Zij heeft tot doel de vele weekendongevallen - dikwijls met jonge slachtoffers - een halt toe te roepen.

Dit zowel door intensieve en gecoördineerde controles - gemiddeld 140 politiemensen zijn elk weekend op de been - als door sensibiliserende en verkeerseducatieve initiatieven.

Ongetwijfeld heb je al van Bob gehoord. Bob is degene die niet drinkt als hij rijdt. Dat maakt Bob tot held van elk feest, want hij brengt zijn vrienden steeds veilig thuis. Kortom: het is feest als Bob rijdt!

Boetetarieven

Vanaf 31 maart 2006 bestaan er vier verschillende categorieën overtredingen :

- overtredingen 1e graad
- overtredingen 2e graad
- overtredingen 3e graad
- overtredingen 4e graad

De zogeheten 'superboetes' werden de wereld uitgeholpen en een meer logische bestraffing werd ingevoerd. Naargelang het risico op ongevallen stijgt, zullen ook de boetes stijgen.

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie een onmiddellijke inning voorgesteld. De boetezegels bestaan niet meer. Ze werden vervangen door de betaling met overschrijving of de E-betaling met bank- of kredietkaart (via www.onmiddellijkeinning.be).

Buitenlanders moeten steeds cash betalen, zoniet kan hun voertuig ingehouden worden en later door de rechter zelfs verbeurdverklaard worden.

Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank.
Wie een overtreding van de 4e graad begaat, wordt in principe altijd gedagvaard.

A. BOETETARIEVEN (exclusief snelheidsovertredingen) :

Aard overtreding Onmiddellijke inning Minnelijke schikking Rijverbod
- Eerste graad € 58 € 85 Neen
- Tweede graad € 116 € 165 Facultatief
- Derde graad € 174 € 235 Facultatief
- Vierde graad € 473 --- 8 dagen tot 5 jaar

 

B. SNELHEIDSOVERTREDINGEN :

- Binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

 • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro ;
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u.

- Op andere wegen:

 • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro ;
 • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u : 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km/u.