Police on web

Dit virtuele loket laat toe om online aangifte te doen van bepaalde misdrijven of vakantietoezicht aan te vragen.

Praktisch :

 • Om toegang te verkrijgen tot het elektronische loket klikt u hieronder op de link Police on Web.
 • Inloggen kan op drie manieren:

  o via je elektronische identiteitskaart (e-id). Hiervoor heb je ook een kaartlezer nodig. Die kan je nu in de meeste grootwarenhuizen kopen.

  o Via een gebruikersnaam en paswoord. Je geeft het nummer van je identiteitskaart, je sis-kaart en je rijksregisternummer in, je krijgt een gebruikersnaam en paswoord en je kunt je aangifte invullen.

  o Via een gebruikersnaam, een paswoord (zoals de vorige manier) en een token. Een token is een kaartje met 24 codes dat je aanvraagt bij Fedict. Wie reeds een token heeft voor tax-on-web kan dit meteen ook voor police-onweb gebruiken.
 • Standaard formulier: als je ingelogd bent, krijg je toegang tot een standaard formulier waarbij je via verschillende velden alle nodige gegevens kan invullen.
 • Registratiebevestiging: je krijgt automatisch een registratiebevestiging en een dossiernummer, ook transactienummer genoemd, toegestuurd. Met dit dossiernummer kan je achteraf steeds terecht bij de politie voor bijkomende informatie.
 • Voor welke misdrijven?: je kunt aangifte doen voor fiets - en winkeldiefstal, voor vandalisme en graffiti onder de volgende voorwaarden:

  1. de dader(s) van de feiten is (zijn) onbekend;

  2. er is geen geweld gebruikt tegenover jezelf of anderen;

  3. er zijn geen bedreigingen geuit;

  4. er zijn geen gewonden;

  5. er is geen dringende interventie vereist.
 • Aangifte opvolgen: neem contact op met de politiezone die op je ontvangstbevestiging staat en vermeld het ‘transactienummer’

Elektronische klacht neerleggen

Vanaf 7 juni 2007 kunnen alle Belgen via het internet aangifte doen van fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, vandalisme en graffiti. Het systeem van elektronische aangifte, dat de gloednieuwe naam police-on-web kreeg, wordt na een testperiode van vijf maanden uitgebreid naar alle lokale politiezones in België. Tijdens die testperiode in vijf politiezones is vooral aangifte gedaan van fietsdiefstallen en beschadigingen.

Police-on-web biedt de burger het grote voordeel dat zij of hij de politie thuis letterlijk bij de hand heeft. De politie, van haar kant, hoopt op meer aangiftes van misdrijven om doeltreffender en gerichter te kunnen optreden en om zo de burgers meer veiligheid te kunnen bieden.

Dankzij police-on-web kan je momenteel via het internet aangifte doen van fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, vandalisme en graffiti. Het misdrijf moet voldoen aan vijf voorwaarden:

 • de daders zijn onbekend,
 • er is geen geweld gebruikt,
 • er zijn geen bedreigingen geuit,
 • er zijn geen gewonden,
 • er is geen dringende interventie vereist.

Bedoeling is dat het systeem van elektronische aangifte in de toekomst verder wordt uitgebreid.

De initiatiefnemer, de minister van Binnenlandse Zaken, wil met dit systeem mensen die anders geen aangifte zouden doen omdat zij de procedure administratief te omslachtig vinden, aansporen om dit toch te doen. Veel mensen geven kleine misdrijven niet aan omdat ze niet tot aan het politiekantoor willen gaan of omdat ze van mening zijn dat het toch niks oplevert of dat er niks mee zal gedaan worden, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2006.

Maar als meer mensen aangifte doen, daalt het dark number en krijgt de politie een beter beeld van het fenomeen van bijvoorbeeld fietsdiefstallen. Uit de Veiligheidsmonitor 2006 blijkt dat het dark number voor fietsdiefstallen 70% bedraagt. Het dark number zijn misdrijven die niet zijn gemeld of aangegeven. Als er nu meer aangiftes komen, kan de politie in een stad of gemeente duidelijker zien op welke plaatsen precies er veel fietsen worden gestolen, op welke tijdstippen dit vooral gebeurt enz. En dan kunnen bijvoorbeeld preventieve patrouilles gestuurd worden om een oogje in het zeil te houden en om nieuwe diefstallen te vermijden.

Voordelen:

Police-on-web biedt je heel wat voordelen:

 • je krijgt een stukje politiekantoor in je pc thuis aangeboden;
 • je kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7 terecht op police-on-web;
 • police-on-web is eenvoudig in gebruik;
 • je vermijdt lange wachttijden en verplaatsingen.

Voor de politie betekent de elektronische aangifte dat ze doeltreffender en gerichter kan werken maar het systeem levert ook tijdwinst op. De administratieve afwerking van aangiftes wordt eenvoudiger en de verwerking van de gegevens verloopt heel vlot omdat iedereen ze op dezelfde manier doorgeeft.

Vakantietoezicht aanvragen

Met Police-on-Web kan u ook vakantietoezicht aanvragen (toezicht op uw woning tijdens uw afwezigheid). 

Om een aanvraag tot vakantietoezicht te doen moet u zich identificeren bij het Police-on-Web via uw elektronische identiteitskaart (eID), uw burgertoken in combinatie met gebruikersnaam en paswoord, of uw gebruikersnaam en paswoord op het Federale Portaal.

Na het invoeren van de aanvraag krijgt u een samenvatting te zien die u kan bevestigen of corrigeren. Bij bevestiging wordt uw aanvraag tot vakantietoezicht doorgestuurd naar de politiezone van uw woonplaats. Elke aanvraag kan worden afgedrukt.

 

Aangifte van een alarmsysteem bij ALINE (ALarm INformation Exchange)

Sinds 03 augustus 2009 is de toepassing “meldpunt alarmsystemen” al online gezet op de

website van police-on-web en zullen personen waarvan het systeem niet is aangesloten op

een alarmcentrale een aangifte kunnen doen.

Tegen 01 maart 2010 moeten alle in België geplaatste alarmsystemen geregistreerd  zijn in het meldpunt.

Normaliter dient een melding van plaatsing/wijziging van een alarminstallatie binnen de 10

dagen te gebeuren.

De burger moet niet meer naar zijn lokale politie gaan, maar kan de melding en de wijzigingen

gewoon via zijn PC doorgeven (police-on-web).Indien hij bij een private alarmcentrale is

aangesloten, hoeft hij zelfs niets te doen en doet de centrale dit voor hem.

Police on web