Nieuws

www.verlorenofgevonden.be voorgesteld

Wie op zoek is naar zijn gestolen of opgehaalde fiets, moet voortaan niet meer tijdens de openingsuren langsgaan bij de Fietscentrale van de politie om daar tussen duizenden rijwielen te zoeken naar zijn of haar eigendom. Voortaan kan men terecht op de website www.verlorenofgevonden.be. Het bespaart de fietseigenaar nodeloos geloop of voorkomt dat men aangifte gaat doen van fietsdiefstal terwijl het rijwiel gewoon ter beschikking staat.

Infrabel start met bouw van nieuwe Parkwegbrug

Op 23 september start Infrabel met de bouw van de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee. Fietsers en voetgangers zullen midden 2020 opnieuw over een veilige verbinding beschikken tussen de Abdij van Park en de Philipssite, over de spoorlijn Leuven-Ottignies. 

Aantal inbraken op het laagste niveau sinds jaren

Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar registreerde de Leuvense politie 338 inbraken of inbraakpogingen. Dit betreft het totaalcijfer voor woongelegenheden en niet-woongelegenheden zoals schoolgebouwen, garages en bouwwerven samen. Dit cijfer is het laagste aantal van de afgelopen 15 jaar voor deze periode en 99 feiten minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Samen voor veilig en hoffelijk verkeer

In  2018 daalde het aantal verkeersongevallen met 3,5 %. Traditioneel zien we elk jaar echter een stijging van het aantal verkeersongevallen in september en oktober, niet toevallig de start van het school- en academiejaar, het moment waarop grote groepen van weggebruikers zich weer in het verkeer begeven. De Leuvense politie wil deze stijgende trend ook dit jaar doorbreken, enerzijds door de komende maanden weggebruikers te sensibiliseren van het belang van de kennis van de verkeersregels en anderzijds door intensief te controleren op het naleven ervan. Daarnaast vragen wij aan alle weggebruikers om hoffelijk te zijn en oog te hebben voor elkaar. Zo werken we samen aan een verkeersveilig Leuven.

Wegcontrole zwaar vervoer

Op 18 september organiseerde de verkeerspolitie van Leuven een wegcontrole met de focus op zwaar vervoer. In totaal werden op de parking van de E40 op de grens tussen Leuven en Bertem 24 vrachtwagens die de autosnelweg verlieten aan kant gezet.