Nieuws

Fietsparking Station Leuven

De Fietscentrale ruimt in de straten en op de pleinen van Leuven regelmatig heel wat verkeerd gestalde fietsen. Vooral in de buurt van het station moet dit regelmatig gebeuren omdat de foutief of zelfs gevaarlijk geplaatste rijwielen een vlotte doorstroming voor andere weggebruikers bemoeilijken. Fietsers laten hun fiets op straat achter omdat er in de fietsparkings aan het station te weinig plaats zou zijn.

Alcocontrole

De Dienst Verkeer hield van 16/02/2019 om 19 uur tot 17/02/2019 om 3 uur een alcoholcontrole.

Motorrijder van de dienst verkeer

De Dienst Verkeer heeft van 14/02/2019 om 20 uur tot 15/02/2019 een verkeerscontrole gehouden. 

Beau

In 2018 registreerde de Leuvense politie 1.175 drugsfeiten. Dat is een daling met 182 feiten of -13,4% in vergelijking met het jaar voordien (1.357 feiten). 

Vorig jaar registreerde ons korps 1.137 feiten van alcohol. Dat is een toename met 92 feiten (+8,8%) in vergelijking met het jaar daarvoor. De trendlijn is sedert 2005 duidelijk stijgend.

Alcoholcontrole

Lokale Politie Leuven voerde tijdens de nacht van 9 op 10 februari 2019 een alcohol- en drugscontrole uit op twee locaties in Leuven. In totaal werden 522 bestuurders gecontroleerd.