Nieuws

Motorrijder van de dienst verkeer

Verkeersveiligheid is traditioneel een prioriteit voor politie Leuven. Daarbij gaat aandacht naar alle soorten weggebruikers. Snelheid, alcohol en drugs, zichtbaarheid, respect voor de verkeersregels en voor mekaar, het zijn allemaal aandachtspunten. Met de komst van het fietsteam medio 2018 kreeg die verkeersveiligheid nog meer aandacht. Dat blijkt onder meer uit de cijfers van het aantal geregistreerde overtredingen. Want spijtig genoeg vinden alle preventiecampagnes en sensibiliseringsacties bij heel wat weggebruikers, voetgangers, fietsers en automobilisten nog steeds geen gehoor en kan enkel repressief optreden hen dwingen om de verkeersregels en de mede-weggebruikers te respecteren.

Logo Alert

In 2018 registreerde de Leuvense politie 423 inbraken in woongelegenheden. Dat is een toename van 70 feiten of + 19,8 % in vergelijking met 2017 (toen 353 feiten). We moeten hierbij wel vermelden dat 2017 het laagste aantal inbraken telde sinds 2005. Het cijfer van 2018 ligt dan wel hoger dan in 2017, maar is wel het tweede laagste aantal sinds 2005.

Alcoholcontrole

Vrijdagmiddag, 11 januari werd het ‘weekend zonder alcohol het stuur’ officieel op gang getrokken door een gezamenlijke alcoholcontrole van federale en lokale politie op de E40 in Heverlee. Dat gebeurde in bijzijn van verschillende ministers en de gouverneur van Vlaams-Brabant. De eerste editie van dit alcoholvrije weekend loopt tot maandagmorgen om 6 uur. Een tweede editie zal plaatsvinden van 7 juni tot 10 juni.

Omleiding Tiensestraat

Op donderdag 10 januari ontstond er een zinkgat op het kruispunt van de A. Vesaliusstraat en de Tiensestraat in Leuven. De stadsdiensten zijn druk bezig met de herstellingswerken, maar deze zullen minstens twee weken duren.

 

Charles Vandenbempt

Onze senior van de maand januari is een man met een lange staat van (militaire) dienst. Charles Vandenbempt is 94, maar nog een krasse knar, om het wat oneerbiedig te zeggen. Fysiek is hij nog fit en geestelijk bij de pinken. Hij rijdt zelf nog met de auto. Toch is zijn jeugd en eigenlijk heel zijn leven getekend door de Tweede Wereldoorlog.