Nieuws

kinderen op fiets

In het verkeerspark van het provinciedomein van Kessel-Lo wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe cursus 'Paashaas'. Zoals de voorbije jaren biedt de Lokale Politie Leuven ook dit jaar tijdens de paasvakantie een reeks verkeerslesjes voor kinderen aan.

Arthur Meurrens

Onze senioreninspecteur Patrica Van de Walle komt regelmatig in dienstencentrum Ter Vlierbeke en steeds weer wordt haar aandacht getrokken door een man in een elektrische rolstoel die, ondanks zijn handicap, altijd heel vrolijk is.

Maak kennis met Arthur Meurrens, de senior van de maand maart.

 

Alcoholcontrole

Donderdagavond hield de Verkeersdienst van de Leuvense Politie een alcoholactie. In het totaal werden 29 bestuurders selectief gecontroleerd. Eén bestuurder had te veel gedronken en een andere reed onder invloed van drugs. De rijbewijzen van beide bestuurders werden ingetrokken. Eén voertuig bleek niet verzekerd te zijn en werd in beslag genomen. De politie stelde tijdens de actie ook verschillende verkeersinbreuken vast inzake de keuring, verboden rijrichting en fietsen zonder licht. Er werden tot slot nog twaalf parkeerovertredingen geregistreerd.

fiets

In 2018 registreerde de Leuvense politie 1.744 fietsdiefstallen. Dat is een lichte toename met 31 feiten of +1,8% in vergelijking met 2017. In 2014 telden we nog meer dan 1.900  registraties, in 2009 en 2011 waren dat er zelfs 2.149 en 2.272. Je fiets goed op slot zetten, is de boodschap.

Gauwdiefstal

In 2018 registreerde de Leuvense politie 438 feiten van zakkenrollerij. Dat is een daling met 45 feiten of 9,3% t.o.v. 2017. (Zoals elk jaar moeten we daarbij ook nog een aantal feiten tellen die buiten Leuven werden aangegeven. Vorig jaar waren dat er 77 of zo’n 15%, het laagste aandeel van de voorbije jaren. Maar bij deze analyse houden we enkel rekening met de aangiftes gedaan in Leuven zelf.) Het aantal gauwdiefstallen gaat al sedert  2014 in dalende lijn. In 2012 (900 aangiftes) en 2013 (1.387 aangiftes) noteerden we nog echte piekcijfers.