Nieuws

Inbreker

Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar registreerde de Leuvense politie 338 inbraken of inbraakpogingen. Dit betreft het totaalcijfer voor woongelegenheden en niet-woongelegenheden zoals schoolgebouwen, garages en bouwwerven samen. Dit cijfer is het laagste aantal van de afgelopen 15 jaar voor deze periode en 99 feiten minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Motorrijder van de dienst verkeer

In  2018 daalde het aantal verkeersongevallen met 3,5 %. Traditioneel zien we elk jaar echter een stijging van het aantal verkeersongevallen in september en oktober, niet toevallig de start van het school- en academiejaar, het moment waarop grote groepen van weggebruikers zich weer in het verkeer begeven. De Leuvense politie wil deze stijgende trend ook dit jaar doorbreken, enerzijds door de komende maanden weggebruikers te sensibiliseren van het belang van de kennis van de verkeersregels en anderzijds door intensief te controleren op het naleven ervan. Daarnaast vragen wij aan alle weggebruikers om hoffelijk te zijn en oog te hebben voor elkaar. Zo werken we samen aan een verkeersveilig Leuven.

Controle zwaar vervoer

Op 18 september organiseerde de verkeerspolitie van Leuven een wegcontrole met de focus op zwaar vervoer. In totaal werden op de parking van de E40 op de grens tussen Leuven en Bertem 24 vrachtwagens die de autosnelweg verlieten aan kant gezet.

Blauw licht

Tijdens een grootschalige wegcontrole moesten zaterdagavond en -nacht (14 september 2019) 455 bestuurders een alcoholtest afleggen. De controles vonden plaats op de Technologielaan, de Naamsesteenweg en het Martelarenplein.

Gil Vanommeslaeghe

Inspecteur Gil Vanommeslaeghe is vanaf dit academiejaar de nieuwe studentenflik. Gil is 27 jaar oud en afkomstig van Turnhout. In december 2017 ging hij na zijn studies in Leuven en twee jaar werken in een Leuvens bedrijf, aan de slag bij de politie.