Bewakingscamera's: wetgeving en aangifte

We krijgen regelmatig vragen van inwoners over het plaatsen van camera's. Wat mag u filmen en moet u dat aangeven?

Wanneer u camera's rond of in uw woning of handelszaak plaatst met de bedoeling misdrijven of overlast te voorkomen of in beeld te brengen, … dan wordt dit beschouwd als een camera die valt onder de wet inzake bewakingscamera's van 21/03/2007. Deze camera's moeten verplicht aangegeven worden, de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden moet een register bijhouden en er moet een pictogram worden geplaatst. Er is een brochure beschikbaar waarin alle verplichtingen worden uitgelegd. U vindt de brochure onderaan deze pagina. We zetten hieronder kort de belangrijkste regels op een rij.

De aangifte

Sedert 25 mei 2018 dienen de aangiftes van bewakingscamera's te gebeuren via de website www.aangiftecamera.be, en dus niet meer via de GBA (de Gegevensbeschermingsautoriteit, voorheen de Privacy-commissie genoemd).

Iedere burger of onderneming die gebruikmaakt van één of meerdere bewakingscamera is verplicht de registratie te doen. Inclusief eenieder die ooit al eens aangifte deed bij de Privacy-commissie. Om hen de tijd te geven om zich in orde te stellen, heeft de wetgever een termijn van 2 jaar voorzien, dus tot 25 mei 2020. Gaat het om een volledig nieuwe aangifte, dan moet de registratie uiterlijk één dag voor de ingebruikname van het systeem gebeuren. De particulier die enkel binnen in de woning filmt, is vrijgesteld van aangifte. Er is een handleiding beschikbaar voor het invullen van de aangifte. De politiediensten krijgen toegang tot deze databank, waardoor beelden makkelijker kunnen opgevraagd worden bij particulieren en handelaars.

Het register

De wet voorziet dat de verantwoordelijke voor de verwerking voor de bewakingscamera's (ongeacht het type camera's en het type plaats) een register bijhoudt van de beeldverwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld. De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register. Het register kan in papieren of elektronische vorm bestaan. Er is een modelvoorbeeld van een dergelijk register beschikbaar.

Het pictogram

Er moet een pictogram worden aangebracht aan de toegang van de gefilmde plaats. Zo informeert u anderen dat er gefilmd wordt en vermijdt u dat men kan spreken over heimelijk filmen, hetgeen niet is toegestaan. Op het pictogram moeten drie gegevens vermeld worden: (1) een verwijzing naar de wet : "Camerabawaking - wet van 21/03/2007"; (2) de naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden; (3) de contactgegevens van deze persoon, hetzij een postadres of e-mailadres. De wettelijke vereisten omtrent het pictogram vindt u hier.

Waar moet u nog rekening meehouden ?

U mag enkel uw eigendom in beeld brengen. Met andere woorden, u mag de openbare weg of de eigendom van derden (bv. uw buren) niet filmen. Het filmen van de openbare weg wordt enkel toegestaan nadat u een advies bij de korpschef van uw lokale politiezone heeft gevraagd en goedkeuring heeft bekomen van de gemeenteraad. In principe wordt dit aan particulieren niet toegestaan. Kan u niet anders dan een klein gedeelte van de openbare weg of de eigendom van anderen in beeld te brengen, dan kunnen technische middeltjes helpen om dat deel van het beeld onherkenbaar te maken

Is de gefilmde plaats een arbeidsplaats, dan moet u ook rekening houden met de regels vervat in de CAO nr. 68.

Heeft u nog vragen ? Neem contact op via 016/85.34.00 of via e-mail : pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu of neem een kijkje op de website www.besafe.be voor meer info.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie HerKo via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.