Lokaal informatiekruispunt (LIK)

Het lokaal informatiekruispunt (LIK) zorgt voor de optimalisatie van het informatiebeheer in de zone.Het LIK is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de kwaliteitscontrole van de opgestelde processen-verbaal
  • de seining en ontseining van op te sporen personen, voorwerpen en vervoermiddelen
  • de correcte doorstroming van gegevens naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
  • contact met LIK's van andere politiezones en het Arrondissementeel InformatieKruispunt (AIK) van de federale politie.