Korpschef

De leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen de politiezone en de uitvoering van het beheer van de organisatie berusten bij de korpschef.

In de politiezone Aarschot wordt deze taak waargenomen door hoofdcommissaris Bart Van Thienen.

Stuur een e-mail