Slachtofferbejegening

De lokale politie speelt een eerstelijnsrol bij de opvang van slachtoffers van een misdrijf. Een kwalitatieve slachtofferbejegening is dan ook de taak van elke politieambtenaar.

Bij ernstige gebeurtenissen waarbij speciale begeleiding nodig is, komt een speciaal daartoe opgeleide slachtofferbejegenaar ter plaatse. Onze zone kan hiervoor beroep doen op 6 politieambtenaren die naast hun gewone taak (wijkwerking, onthaal of interventie) ook instaan voor de politionele slachtofferbejegening.

Stuur een e-mail