Verkeersdienst

De verkeersdienst staat in voor de verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersinbreuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de zone, uitgezonderd op de autosnelweg waar de wegpolitie verantwoordelijk is.

Het takenpakket van de dienst verkeer kan onderverdeeld worden in onder meer:

  • organiseren en opvolgen van verkeersacties, zoals snelheid, alcohol, drugs in verkeer,...
  • bemande en onbemande snelheidscontroles
  • zorgen voor de uitvoering van het actieplan verkeer
  • verkeersonderricht in scholen en in het verkeerspark
  • deelname aan acties in het kader van de campagnes van het BIVV
  • verkeerstechnische onderzoeken
  • ...

Al deze taken, zowel de preventieve als de repressieve, hebben slechts één doel: het verhogen van de verkeersveiligheid.

Stuur een e-mail