Wijkwerking

Een politiedienst moet zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar zijn. De politiezone Aarschot is daarom opgedeeld verschillende buurten die elk een eigen wijkagent hebben.

De wijkagent is het plaatselijke bekende gezicht die de dagelijkse veiligheidszorg ter harte neemt. Zijn takenpakket zorgt voor een nauw contact met de buurt: woonstcontroles van nieuwe inschrijvingen, buurtbemiddeling en verkeerstoezicht aan scholen. Voorts gaat de wijkagent bij mensen aan huis met opdrachten van het parket of van de bestuurlijke overheid. Dat kan gaan van de afname van een getuigenverklaring tot een aanmaning om een verkeersboete te betalen. Ten slotte zijn wijkagenten aanwezig bij evenementen zoals kermissen, markten en grote activiteiten in de politiezone.

Wil je weten wie jouw wijkagent is?

Opzoeken

Stuur een e-mail