Secretariaat

Het secretariaat zorgt voor de administratieve en logistieke omkadering van het korps. Niet-politionele taken worden in hoofdzaak door het secretariaat uitgevoerd:  de verwerking van in- en uitgaande briefwisseling, bestellingen van materiaal,  de verwerking, verzending en het archiveren van de processen-verbaal, enzovoort.