Beleidsorganen

Politiezone Pajottenland wordt geleid door verschillende bestuursorganen. Hieronder vind je een kort overzicht.

Tijdens het Politiecollege van 01/04/2011 werd afgesproken dat de plaats, dag en uur van de agenda van de politieraadsvergaderingen voortaan onder andere openbaar moeten worden bekendgemaakt via de website.

Deontologische Code van de Politieraad - Goedkeuring.

Huishoudelijk reglement van de Politieraad - Goedkeuring.

Tijdens het Politiecollege van 01/04/2011 werd afgesproken dat de plaats, dag en uur van de politieraadsvergaderingen voortaan onder andere openbaar moeten worden bekendgemaakt via de website.

Volgens art. 23 van de Wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) wordt het politiecollege gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen. Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter.

Overeenkomstig art. 12 van de Wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) wordt de lokale politie in de meergemeentezone bestuurd door een politieraad bestaande uit 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50 000 inwoners.

In elke politiezone is er een Zonale Veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de Procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur coördinator van de federale politie.