Politiecollege

Volgens art. 23 van de Wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) wordt het politiecollege gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen. Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter.

Samenstelling :

De Korpschef van de lokale politie woont de vergaderingen van het Politiecollege bij. Hij is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd. Ook de politiesecretaris woont de vergaderingen bij. Zij verzorgt de notulen.

Het huidige Politiecollege is als volgt samengesteld:

  • Willem Dirk, burgemeester van Bever
  • Decat Patrick, burgemeester van Galmaarden
  • Doomst Michel, burgemeester van Gooik, voorzitter
  • Poelaert Kris, burgemeester van Herne
  • De Knop Irina, burgemeester van Lennik
  • Timmermans Eddy, burgemeester van Pepingen

Burgemeester Bever : Willem Dirk

[Foto]

Burgemeester Galmaarden : Decat Patrick

[Foto]

Burgemeester Gooik : Doomst Michel

[Foto]

Burgemeester Herne : Poelaert Kris

[Foto]

Burgemeester Lennik : De Knop Irina

[Foto]

Burgemeester Pepingen : Timmermans Eddy

[Foto]

Bijzonder Rekenplichtige : Bombaert Patrick

  • Tel. : 02 531 02 48

Korpschef : Annys Philippe

Secretaris : Reygaerts Kristien

Taken en bevoegdheden :

Volgens art. 11 van de Wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) worden in meergemeentezones de respectieve bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege, bedoeld in artikel 23.