Notulen Politieraad

Tijdens het Politiecollege van 01/04/2011 werd afgesproken dat de plaats, dag en uur van de politieraadsvergaderingen voortaan onder andere openbaar moeten worden bekendgemaakt via de website.

De notulen van de Politieraden kan je hier raadplegen.