Werken bij de politie

De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving - en ze zijn allemaal even essentieel. De Politie is daarom voortdurend op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. Bij de politie hebben niet enkel behoefte aan politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, dokters, technici en andere specialisten.

Voor gelijk welke functie garandeert de Politie jou een carrière met veel verantwoordelijkheden waarin je inzet beloond zal worden.

Lijkt dit een uitdaging voor jou?

Wens je meer inlichtingen omtrent een job bij de politie kan je steeds terecht bij onze zonale beroepenvoorlichters. Deze zijn :

De algemene toelatingsvoorwaarden voor het CALOG personeel.

  • Om te kunnen solliciteren als burgerpersoneelslid bij de Politie (CALOG = LOGistiek en Administratief Kader) moet men voldoen aan de volgende voorwaarden :
  • Belg zijn of onderdaan van een ander land van de Europese Unie.
  • Van onberispelijk gedrag zijn.
  • De politieke en burgerlijke rechten genieten.
  • De wettelijke militieverplichtingen hebben vervuld.

De algemene toelatingsvoorwaarden voor het operationeel kader.

Om mee te kunnen doen aan de selectieproeven voor het operationeel kader, zowel voor het agentenkader, het basiskader, het middenkader als het officierskader, dient de kandidaat te voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden.

Op het ogenblik van DEELNAME aan de selectieproeven: