Visie-Missie-Waarden

Missie van onze politiezone

 • Wij willen gekend zijn als een politiedienst die kort bij alle mensen staat en op een snelle en professionele manier helpt waar nodig.
 • Daarvoor hebben we gemotiveerde en betrokken medewerkers die de gepaste middelen efficiënt inzetten om een dienst op maat te verlenen.
 • Binnen het korps zal er aandacht zijn voor open communicatie en ruimte voor individuele ontplooiing.

Visie voor 2025

 • Als lokale politie werken wij, in overleg met de overheden, samen met onze partners en de bevolking aan een veilige en leefbare gemeenschap.
 • Door onze dienstverlening - informatie, noodhulp, handhaving van de wet, opsporing, slachtofferbejegening en nazorg - dragen wij bij tot het voorkomen, detecteren en aanpakken van problemen.
 • Bij het uitvoeren van een lokale basispolitiezorg streeft de politiezone Pajottenland continu naar verbetering:
  • Voor de medewerkers, zodat zij in combinatie met een gezonde work-life balans, flexibel, tevreden en inspirerend zijn, gesteund door innovatief, modern en begeleidend leiderschap
  • Voor de omgeving, door in te zetten op ecologisch werken, de werking te optimaliseren door gebruik van nieuwe en moderne technieken, zowel gemeenschapsgericht als informatiegestuurd
  • Naar de kerntaken toe, met het toepassen van een gepersonaliseerde dienstverlening op maat voor elke burger en partner
 • Hierbij streven we naar vertrouwen en betrouwbaarheid in combinatie met een goed functionerend overlegmodel.

Waarden voor onze politiezone

Om onze visie en missie waar te maken, steunen we op de inzet van elke medewerker, die :

Probleemgericht werkt,

(gekenmerkt door efficiënt en probleemoplossend werken, professionaliteit)

Afspraken naleeft, een

(gekenmerkt door stiptheid en nauwkeurigheid)

Juiste houding aanneemt,

(gekenmerkt door respect, integriteit, objectiviteit, discretie, luisterend oor, menselijkheid en voorbeeldfunctie)

Open communiceert en

(gekenmerkt door openheid, rekenschap afleggen, rechtvaardiging)

Teamwerk stimuleert

(gekenmerkt door goede werksfeer, collegialiteit, groepsgeest, vertrouwen)

Slagzin

"Veiligheid, samen gaan we ervoor!"