Politieraad

Overeenkomstig art. 12 van de Wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) wordt de lokale politie in de meergemeentezone bestuurd door een politieraad bestaande uit 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50 000 inwoners.

Samenstelling :

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van een meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor.

De Korpschef van de lokale politie woont de vergaderingen van de Politieraad bij. Hij is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd. Ook de politiesecretaris woont de vergaderingen bij. Zij verzorgt de notulen.

De huidige politieraad is als volgt samengesteld:

Burgemeester Bever : Willem Dirk

[Foto]

Burgemeester Galmaarden : Decat Patrick

[Foto]

Burgemeester Gooik : Doomst Michel

[Foto]

Burgemeester Herne : Poelaert Kris

[Foto]

Burgemeester Lennik : De Knop Irina

[Foto]

Burgemeester Pepingen : Timmermans Eddy

[Foto]

Politieraadslid Bever : Krikilion Michiel

[Foto]

Politieraadslid Galmaarden : Persoons Ludo

[Foto]

Politieraadslid Galmaarden : Stalpaert Jo

[Foto]

Politieraadslid Galmaarden : Thiebaut Rudy

[Foto]

Politieraadslid Gooik : Anthoons Herman

[Foto]

Politieraadslid Gooik : Broodcoorens Jason

[Foto]

Politieraadslid Gooik : De Leener Pascal

[Foto]

Politieraadslid Gooik : Vankersschaever Christine

[Foto]

Politieraadslid Herne : Debock Paulette

[Foto]

Politieraadslid Herne : Eeckhoudt Eric

[Foto]

Politieraadslid Herne : Van Hende Vanessa

[Foto]

Politieraadslid Lennik : Duerinckx Isabelle

[Foto]

Politieraadslid Lennik : Massaer Jo

[Foto]

Politieraadslid Lennik : O Christel

[Foto]

Politieraadslid Lennik : O Erik

[Foto]

Politieraadslid Pepingen : Roobaert Gunther

[Foto]

Politieraadslid Pepingen : Vanbellinghen Patrick

[Foto]

Bijzonder Rekenplichtige : Bombaert Patrick

  • Tel. : 02 531 02 48

Korpschef : Annys Philippe

Secretaris : Reygaerts Kristien

Taken en bevoegdheden :

Overeenkomstig art. 11 van de Wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) worden in meergemeentenzones de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Het beheer van het korps behelst het financieel en budgettair beheer, het personeelskader en de benoemingen en het middelenbeheer.