Politieraad

Overeenkomstig art. 12 van de Wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) wordt de lokale politie in de meergemeentezone bestuurd door een politieraad bestaande uit 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50 000 inwoners.

Samenstelling :

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van een meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor.

De Korpschef van de lokale politie woont de vergaderingen van de Politieraad bij. Hij is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd. Ook de politiesecretaris woont de vergaderingen bij. Zij verzorgt de notulen.

De huidige politieraad is als volgt samengesteld:

Burgemeester Bever : Cattie Kristof

Burgemeester Galmaarden : Persoons Ludo

Burgemeester Gooik : De Boeck Simon

Burgemeester Herne : Poelaert Kris (Voorzitter)

Burgemeester Lennik : De Knop Irina

Burgemeester Pepingen : Timmermans Eddy

Politieraadslid Bever : Krikilion Michiel

Politieraadslid Galmaarden : Stalpaert Jo

Politieraadslid Galmaarden : Thiebaut Rudy

Politieraadslid Gooik : Broodcoorens Jason

Politieraadslid Gooik : De Leener Pascal

Politieraadslid Gooik : De Schutter Linda

Politieraadslid Gooik : Vankersschaever Christine

Politieraadslid Herne : Debock Paulette

Politieraadslid Herne : Eeckhoudt Eric

Politieraadslid Herne : Van Hende Vanessa

Politieraadslid Lennik : Elpers Heidi

Politieraadslid Lennik : Massaer Jo

Politieraadslid Lennik : O Christel

Politieraadslid Lennik : O Erik

Politieraadslid Pepingen : Roobaert Gunther

Politieraadslid Pepingen : Vanbellinghen Patrick

Bijzonder Rekenplichtige : Bombaert Patrick

  • Tel. : 02 531 02 48

Korpschef : Cummins David

Secretaris : Reygaerts Kristien

Taken en bevoegdheden :

Overeenkomstig art. 11 van de Wet dd. 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 05/01/1999) worden in meergemeentenzones de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Het beheer van het korps behelst het financieel en budgettair beheer, het personeelskader en de benoemingen en het middelenbeheer.