Child focus

Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen.

Child Focus stelt alles in het werk om verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en aan te pakken. Het gratis noodnummer 116 000 is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.