Intern Toezicht

Takenpakket

1. Behandeling klachten en tuchtdossiers

2. Audits

3. Toezicht op taakuitvoering door de politieambtenaren

Personeelsleden

Christophe Ottoy
Commissaris
tel: 052 36 58 71

PZG.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu

Christophe Vander Elstraeten
Hoofdinspecteur
tel: 052 36 58 70
PZG.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu

Vicky Stadhouders
Administratieve bediende - assistente
tel: 052 36 58 78
PZG.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu