Intern Toezicht

Takenpakket

1. Behandeling klachten en tuchtdossiers

2. Audits

3. Toezicht op taakuitvoering door de politieambtenaren

Personeelsleden

Christophe Ottoy

Commissaris

tel: 052 36 58 71

PZG.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu

Christophe Vander Elstraeten

Hoofdinspecteur

tel: 052 36 58 70

PZG.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu

Vicky Stadhouders

Administratieve bediende - assistente

tel: 052 36 58 78

PZG.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu