Wachtdiensten

In uw politiezone kunt u beroep doen op uw lokale politie, en dit zowel ter plaatse als op het commissariaat.

Onthaal

1. Alle klachten en aangiften van gerechtelijke aard

2. Binnenbrengen en afhalen van verloren en gevonden voorwerpen

3. Inlichtingen allerhande

Calltaking

1. een telefonisch en fysisch onthaal worden voorzien in samenwerking met de zuil onthaal.

2. na de onthaaluren in de verschillende gemeenten worden de oproepen automatisch omgeleid naar de calltaking

Diensthoofd

Commissaris Dany Callebaut

Zone 5 Mollem 230, Asse

Dany.Callebaut@police.belgium.eu

02/456.08.86